kategorie
img
Basket_selected
Koszyk jest pusty
img

Polityka prywatności

Firma ALLFORBABY wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do realizacji zamówienia.

Nie udostępniamy danych naszych klientów osobom trzecim nie związanym z realizacją zamówienia.

Od 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem RODO klient ma prawo do bycia zapomnianym.

Po wyrażeniu takiego zamiaru dane klienta zostaną usunięte z naszych baz po realizacji zamówienia.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego reer.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ALLFORBABY żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ALLFORBABY.

Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą 
elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą we Wrocławiu ul. Bułgarska 13.
§ 1 Definicje
1. Administrator - oznacza firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bułgarska 13, , Regon: 932826187, Nip: 8951778789
który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do 
informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane 
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za 
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 
działającą w domenie www.reer.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 
uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa 
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o 
świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników 
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te 
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować 
Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z 
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 
Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie 
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies 
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego 
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza 
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w 
szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio 
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu 
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
Użytkownik,
d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i 
zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla 
pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te 
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację 
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w 
szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w 
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a 
w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia 
ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w 
szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i 
produktów firm trzecich.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies 
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc 
z siedzibą w USA).
9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn 
Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za 
pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: 
Google Inc z siedzibą w USA).
11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za 
pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: 
Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na 
stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego 
opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania 
lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą ul. Bułgarska 13, 51-112 Wrocław
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2017
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy ALLFORBABY 2022
PROJEKTORY LASEROWE | VIDEODOMOFONY | VIDEOWIZJERY | KAMERY INSPEKCYJNE