kategorie
img
Basket_selected
Koszyk jest pusty
img

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.reer.pl , prowadzony jest przez ALLFORBABY Marcin Migniewicz, NIP 895-177-87-89, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bułgarskiej 13. Wpis do ewidencji numer 177617 Urząd Miasta Wrocław. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.reer.pl  telefonicznie lub poprzez adres email podany na stronie. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Stany magazynowe produktów podane są na stronie.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT lub paragon. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie w dowolnej chwili.
 7. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem info@allforbaby.pl lub telefonem 603 26 66 36.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - płatność przelewem bankowym - przedpłata na konto sklepu. - płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier; Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz może zwrócić zakupiony towar w ciągu kolejnych 14 dni.
 10. Formularz odstąpienia od umowy. Jeśli zwracany towar będzie zniszczony ponad normalne użycie go do sprawdzenia przedsiębiorca może żądać zwrotu kosztów przywrócenia towaru do stanu fabrycznego lub obniżyć kwotę zwrotu. Koszt przesyłki za zwracaną przesyłkę ponosi klient. Szacowany koszt zwrotu towaru wynosi w przypadku Poczty Polskiej 20zł w przypadku przesyłki kurierskiej 35zł.
 11. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem i poinformować obsługę sklepu o dokonaniu zwrotu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz zwróci klientowi koszt przesyłki towaru do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta dla konsumenta 24 miesiące dla firm 12 miesięcy. Rękojmia dla firm jest wyłączona. Gwarancja dla konsumenta nie wyklucza uprawnień wynikających z rękojmi oraz niezgodności produktu z umową.

  Od dnia 1 styczeń 2021 roku przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie  w przypadku umów niezawodowych, zawartych począwszy od 1 stycznia 2021 r. traktowany jak konsument z prawem do rękojmi , odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni.
  Będą mogli powoływać się na zakaz stosowania wobec nich niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych).

 12. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres serwisu: ALLFORBABY , ul. Łąkowa 10, 55-095 Mirków z dopiskiem Serwis. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
 14. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 15. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu oraz przesyłki.
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ALLFORBABY Marcin Migniewicz . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu .
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 20. Jeśli strony nie umówiły się inaczej, sklep wykonuje umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 21. Jeśli sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 22. Sklep przestrzega również zasad określonych w kodeksie cywilnym oraz w ustawach :- Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
 23. Polityka Cookies
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na 
  urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą 
  elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą we Wrocławiu ul. Bułgarska 13.
  § 1 Definicje
  1. Administrator - oznacza firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bułgarska 13, , Regon: 932826187, Nip: 8951778789
  który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do 
  informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane 
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron 
  internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 
  świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za 
  pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 
  działającą w domenie www.reer.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 
  uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa 
  mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o 
  świadczenie usług drogą elektroniczną.
  § 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników 
  wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te 
  pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować 
  Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z 
  której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
  momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale 
  usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie 
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 
  Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
  momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie 
  Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies 
  trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych 
  informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego 
  Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza 
  funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  § 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w 
  szczególności do:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio 
  wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu 
  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi 
  Użytkownik,
  d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i 
  zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 
  weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla 
  pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te 
  pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio 
  wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację 
  źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w 
  szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w 
  dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a 
  w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki 
  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia 
  ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w 
  szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i 
  produktów firm trzecich.
  7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
  pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies 
  zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
  pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc 
  z siedzibą w USA).
  9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za 
  pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn 
  Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
  10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za 
  pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: 
  Google Inc z siedzibą w USA).
  11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za 
  pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: 
  Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
  12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na 
  stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego 
  opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
  § 4 Możliwości określenia warunków przechowywania 
  lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 
  Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do 
  Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, 
  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 
  konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
  bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 
  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w 
  przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
  dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 24. Całkowity koszt produktu to podana obok produktu cena + koszt dostawy produktu.
  Żadne dodatkowe koszty nie są doliczane do zamówienia.

 25. Platforma do poza sądowego rozsptrzygania sporów
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  kontakt.adr@uokik.gov.pl
 26. Od 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem RODO klient ma prawo do bycia zapomnianym.
 27. Opinie na naszej stronie nie są weryfikowane.
 28. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą ul. Bułgarska 13, 51-112 Wrocław
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2017
  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych)
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia
 29. Od dnia 1 styczeń 2021 roku przedsiębiorca zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie  w przypadku umów niezawodowych, zawartych począwszy od 1 stycznia 2021 r. traktowany jak konsument z prawem do rękojmi , odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni.
  Będą mogli powoływać się na zakaz stosowania wobec nich niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych).

Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy ALLFORBABY 2024
PROJEKTORY LASEROWE | VIDEODOMOFONY | VIDEOWIZJERY | KAMERY INSPEKCYJNE